Design.

APB Architectenbureau Pepijn Bakker Sint Janskerk Schiedam

APB ontwerpt gebouwen die mensen verenigen en verder brengen. Momenteel werken we aan vier projecten:

Wolkpaviljoen

APB Architectenbureau Pepijn Bakker Sint Janskerk Schiedam view from church entrance

Grote kerken in Nederlandse stadscentra worden steeds minder voor religieuze en steeds meer voor algemeen maatschappelijke doeleinden gebruikt: beurzen, concerten en manifestaties. Maar hoe maak je nu een eeuwenoud monument, dat bol staat van geschiedenis op een respectvolle maar toch eigentijdse manier geschikt voor dit modern gebruik? APB (Architectenbureau Pepijn Bakker) ontwierp een wolkpaviljoen voor in de Grote of Sint Janskerk in Schiedam waarin alle benodigde nieuwe voorzieningen zijn geconcentreerd en dat een nieuwe ruimtelijke kwaliteit toevoegt aan de kerk.

Sociëteit Eunaia

APB-Pepijn-Bakker-SSRE-Eunaia-Vestdijk22-01

Eindhoven  ontwikkelt zich tot een échte studentenstad en dus verhuist de grootste studentenvereniging naar een prominente 19e eeuwse villa in het centrum. De gedachte is dat de studenten van deze vereniging (de a.s.v. SSRE) daarmee extra bijdragen aan de levendigheid en de sociale samenhang van de stad. Dit moet zorgvuldig worden uitgevoerd: het gevaar dreigt dat levendigheid omslaat naar overlast. Aan APB de uitdaging om de kantoorvilla op een zorgvuldige manier te transformeren, zodat de nieuwe sociëteit niet alleen voldoet aan de gebruikswensen van de studenten, maar de overlast voor de directe omgeving tot een minimum wordt beperkt.Lees meer

Tennishal IJburg

Na het grote succes van de realisatie van tennispark en clubhuis TC IJburg, waarbij Pepijn Bakker namens MVRDV projectleider  was, heeft de vereniging aan APB gevraagd om direct naast het park een tennishal te ontwerpen. De grote opgave is om -in samenwerking met landschapsontwerper Marlies van Diest- de hal in te passen in twee zeer diverse omgevingen. Aan de ene kant is het tennispark met een rechthoekige opzet, rode kleur en een iconisch clubhuis, aan de andere kant komt een natuurlijk duinlandschap met zandopstuivingen en groen. Hoe kan een hal, naast de tennisfunctie, de schakel  vormen tussen deze zeer verschillende gebieden?

Kunstruimte ’t Steen

Steeds meer privéverzamelaars ontsluiten hun verzameling voor het grote publiek. Zo ook de collectie van een verzamelaar uit St Jansteen (een Nederlands dorp, vlakbij Antwerpen) die voor een belangrijk gedeelte bestaat uit werken van de 19e eeuwse Nederlands Indië schilder Willem Imandt. Aan APB de uitdaging om de begane grond van een 19e eeuws woonhuis op een prominente plaats in het dorp te transformeren tot privémuseum.

Villa flex

Anno 2016 is het allerminst natuurlijk dat gezinnen bestaan uit man, vrouw en twee of drie kinderen. Echtscheidingen (en daaropvolgende nieuwe relaties),  zorg voor de ouders en langer inwonende kinderen vragen om nieuwe, flexibele woningen. APB werd  gevraagd door een samengesteld gezin om op een vrij kavel een nieuwe woning te ontwikkelen. Het gezin bestaat door de weeks uit 5 en in het weekend uit 10 personen. Op termijn zullen de kinderen het huis uitgaan en trekken hulpbehoevende grootouders bij het gezin in. Aan APB de uitdaging om een thuis te geven aan elke gezinssamenstelling.

 

Pepijns eerdere projecten bij andere bureaus

Voor het starten van APB werkte Pepijn Bakker bij verschillende architectenbureaus (oa MVRDV en Koen van Velsen) aan diverse (internationale) projecten, waaronder revalidatiecentrum ‘Groot Klimmendaal’ in Arnhem, woningbouwproject ‘Future Towers’ in Pune, India, tennisclub IJburg in Amsterdam en de OV Terminal in Breda. Deze pagina toont een selectie van projecten om in te wonen, werken, ontspannen en gezond te blijven. Zie deze pagina voor een breder overzicht van projecten.

Before starting APB, Pepijn Bakker worked at several architectural offices (ao MVRDV and Koen van Velsen) on various (international) projects, including rehabilitation center ‘Groot Klimmendaalin Arnhem, housing project Future Towers’ in Pune, India, tennis club IJburg in Amsterdam and the public transport terminal in Breda. This page shows a selection of projects for living, working, leisure and health. See this page for a broad overview of projects.

 Wonen / Residential

pepijn bakker MVRDV future towers birdseye pepijn bakker KVV OV Terminal Breda eyelevel02 pepijn bakker dorp op zee perkpolder schets01

Woningbouwprojecten waaraan Pepijn werkte, zijn woongebouw ‘Future Towers’ in Pune, India, het woongedeelte van de OV Terminal in Breda en de herontwikkeling van voormalige veerhaven Perkpolder. Daarnaast begeleidde hij studenten in het ontwerpen van woningbouwprojecten aan de TU Delft (chair of Dwelling), waaronder projecten ‘Amsterdam goes solo’, ‘Overhoeks crisisproof’ en ‘Living with water’.

Housing projects that Pepijn worked on include Future Towers” in Pune, India, the residential section of  the Breda Railway station project and the redevelopment of Perkpolder ferry terminal area. Pepijn also supervised Master students in designing residential projects at Delft University of Technology (Chair of Dwelling), including Master track studios ‘Amsterdam goes solo,’Overhoeks crisis-proofand ‘Living with water’.

Ontspannen / Leisure

pepijn bakker MVRDV tennisclub ijburg impressie01 pepijn bakker MVRDV exposition 20 years of MVRDV foto03 pepijn bakker MVRDV China Comic and Animation Museum eyelevel pepijn bakker KVV paleis het loo foto03

Pepijn werkte aan diverse projecten voor cultuur, ontspanning en sport, waaronder het entreepaviljoen voor Paleis het Loo in Apeldoorn, Tennisclub IJburg in Amsterdam, het China Comic and Animation Museum (CCAM) in Hangzhou, de COFCO demo gardens in Beijing en een Martiem Museum in Lissabon. Daarnaast werkte hij aan overzichtstentoonstellingen ‘Niet beschreven ruimte, 30 jaar Koen van Velsen‘ en ’20 years of MVRDV‘.

Pepijn worked on various projects for culture, recreation and sports, including the Het Loo Palace entrance pavilion  in Apeldoorn, Tennis club IJburg in Amsterdam, the China Comic and Animation Museum (CCAM) in Hangzhou, the COFCO demonstration gardens in Beijing and a Martime Museum in Lisbon. Besides he worked on retrospectives ‘Undescribed space: 30 years Koen van Velsen and20 years of MVRDV‘.

Werken / Corporate

pepijn bakker MVRDV Shanghai Hongqiao eyelevel pepijn bakker KVV OV Terminal Breda eyelevel01

Kantorengebouwen waaraan Pepijn werkte zijn het Shanghai Hongqiao Central Business District, de Post-Expo office tower in Shanghai en het kantorengedeelte van de OV Terminal in Breda.

Office buildings Pepijn worked on include Shanghai Hongqiao Central Business District, the Post-Expo office tower in Shanghai and the offices section of the Breda public transport terminal.

Gezondheidszorg / Health care

pepijn bakker KVV Groot Klimmendaal pepijn bakker KVV maquette Groot Klimmendaal fase 1 + 2 pepijn bakker KVV Groot Klimmendaal 02

Een belangrijk zorgproject waaraan Pepijn werkte is revalidatiecentrum ‘Groot Klimmendaal’ in Arnhem.

An important heath care project that Pepijn worked on is rehabilitation center ‘Groot Klimmendaal’ in Arnhem, the Netherlands.

visitekaartjeAPB