Bijeenkomstenreeks: Reengineering the architect

Brancheverenigingen hebben een schat aan kennis over de branche. Waardevolle kennis voor hun leden. Maar hoe zorg je dat leden die kennis tot zich nemen en toepassen? Dàt verzorgden wij met de bijeenkomstenreeks ‘Reengineering the architect’.

Opdracht

BNA (de branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus) ontwikkelde de ‘dienstenkaarten’, met informatie die architecten kunnen gebruiken om hun werkterrein te verbreden met nieuwe diensten. Wij werden gevraagd om dit product bij architecten onder de aandacht te brengen en hen te inspireren om de informatie zelf toe te passen.

Project

We ontwikkelden een serie bijeenkomsten waar telkens  één nieuwe architectendienst centraal stond. Met als terugkerende kernboodschap: ‘Leer van frontrunners binnen de architectenbranche’.

Tijdens de bijeenkomsten presenteerden frontrunners hun innovaties. Waarna ze in gesprek gingen met de zaal en een panel van opdrachtgevers, bouwpartners en architecten. Aan de bijeenkomsten deden 50 tot 120 deelnemers mee.

Wij verzorgen het inhoudelijk programma, de moderatie en de productie van de bijeenkomsten. De events vonden plaats op inspirerende plaatsen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Vaak hadden de locaties iets te maken met het thema.

 

Deelnemers zijn op verschillende manieren geworven. De dienstenkaarten zelf, in combinatie met de aankondiging van de bijeenkomsten zijn besproken in diverse vakmedia. Daarnaast ontwikkelden we korte introductiefilms en interviews met  de sprekers, die we gericht verspreidden (nieuwsbrieven, website etc.) onder de leden en de overige contacten van BNA. Ten slotte kondigden we de bijeenkomsten aan op social media en de site.

Resultaat

De bijeenkomsten zijn drukbezocht, daarnaast zijn ze vastgelegd in tekst en verspreid onder de doelgroep. Over één bijeenkomst  is een film gemaakt. Ten slotte verschenen artikelen over de reeks in vakbladen en op sites (artikel 1 en artikel 2 over ‘de ontwikkelende architect’, artikel 3 over ‘de strategische architect’).

  

Wij lieten ook zelf verslagen maken van de bijeenkomsten, deze zijn hieronder te downloaden (klik op één van de verslagen voor een pdf).

  

Door deze bijeenkomsten zijn architecten geïnspireerd om hun werkveld te verbreden met nieuwe diensten. Daarnaast hebben ze geleid tot contacten tussen architecten onderling en tussen architecten en opdrachtgevers / bouwpartners. En last-but-not-least wist de BNA zich te profileren als een branchevereniging die voorop gaat in de vernieuwing van de branche.