International Social Housing Festival

Wat als je sector of organisatie vooral in het nieuws komt vanwege schandalen, terwijl je juist wilt bijdragen aan een betere maatschappij? -Dit was de situatie waar de woningcorporatiesector zich bevond, toen wij het International Social Housing Festival initieerden. Een evenement om terug te kijken op een rijke traditie, en zich tegelijk te richten op de uitdagingen van de toekomst.

Opdracht

Het opnieuw positioneren van Sociale Woningbouw als een oplossing, in plaats van een probleem. Dat is wat onze partners -waaronder Aedes, (vereniging van woningcorporaties), AFWC (Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties), Housing Europe (vereniging van woningcorporaties in Europa), gemeente Amsterdam en Museum Het Schip– wilden bereiken met het door ons georganiseerde ‘International Social Housing Festival’, dat in juni 2017 plaatsvond in Amsterdam.

Project

Wij initieerden en organiseerden het International Social Housing Festival, een 10-daags evenement bestaande uit 45 bijeenkomsten op 9 locaties, bezocht door 1300 bezoekers en met een grote spin-of in media.

De centrale boodschap van het festival was: ‘Op welke wijze kan sociale woningbouw een oplossing zijn voor de maatschappelijke problemen van de 21ste eeuw?’ We organiseerden het programma’s binnen 3 hoofdthema’s: ‘Migratie naar de stad’, ‘Segregatie van wijken’ en ‘Diversificatie van bewoners’.

Voor dit festival creëerden wij het commitment bij partners, we brachten de fondsen samen, we benaderden co-organisatoren, stelden en communicatiestrategie op, coördineerden de festivaldata en en -locaties en we organiseerden het Opening en Closing Event.

Om de 1300 bezoekers bij elkaar te krijgen, organiseerden we een brede campagne met centrale payoff (kernboodschap), die door 45 verschillende co-organisatoren op een eigen manier is  aangevuld en gecommuniceerd. Daarnaast voerden we een ‘eigen’ communicatiestrategie, gericht op (1) het vergroten van de bekendheid van het festival én (2) op cross-selling, dus om mensen die zich voor het ene evenement hebben ingeschreven, ook te interesseren om naar andere festival events te gaan.

Wij ontwikkelden de festivalwebsite met items over het programma en met interviews met de belangrijkste sprekers, we zetten de Social Media kanalen (twitter, facebook, linkedin) op, we verstuurden nieuwsbrieven, we organiseerden de perspresentaties en plugden van artikelen in (vak-) media. Daarnaast traden we naar buiten als ambassadeurs op bijeenkomsten, op de radio, en in  diverse media (zoals hier).

Tijdens het festival was er een dagelijkse nieuwsbrief, gericht aan alle bezoekers, met een update en foto-impressie van de voorgaande dag en items over festival events van de volgende dag.

Resultaat

De vele bijeenkomsten zijn vastgelegd in evenveel artikelen, fotoimpressies, videos en een online magazine, die we door een speciaal ‘legacy team’ lieten maken. Daarnaast verschenen artikelen in kranten, items op de radio. En een delegatie uit Lyon kondigde aan een volgende editie van het festival te willen organiseren.

Het resultaat van het festival is maatschappelijke bewustwording van de waarde van sociale woningbouw voor de stad en maatschappij. Daarnaast is een discussie gestart over het takenpakket van de sociale woningbouwsector. Ten slotte zijn vele verbindingen gelegd tussen professionals, activisten, onderzoekers en architecten die zich wereldwijd bezighouden met sociale woningbouw.