Wijken

De posts in de categorie “wijken” gaan over het ontwerp en leven in woonwijken. Vaak zijn het arbeiderswijken die in één keer zijn gebouwd en inmiddels wat verouderd zijn. Hoe maken we ze klaar voor de toekomst?